New
33% Off

100.00

In Stock

કિંમત ૧૦૦ રૂ.

પુસ્તિકા પર નામ પ્રિન્ટ કરાવવા માટે  તમારું અને તમારી શાળાનું નામ લખો

*
*

Description

આ પુસ્તિકાની વિશેષતાઓ :

તમારા નામ અને શાળાના નામ સાથે રંગીન પ્રિન્ટ કરી આપવામાં આવશે.

પ્રશ્નના પેજ પર કોઈ લોગો મુકવામાં અહીં આવે જેથી તમે ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ કાઢીને બાળકને આપી શકશો

ગુણોત્સવ માટે ખાસ ઉપયોગી

રચનાત્મક મૂલ્યાંકન થયું હવે સરળ

શાળામાં પત્રક A નિભાવવું જરૂરી છે

વિદ્યાર્થીઓના જે તે વિષયના ઔપચારિક મૂલ્યાંકન માટે જરૂરી

નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ પત્રક A સામેલ છે.

પત્રક A માં લીધેલ તમામ અધ્યયન નિષ્પતિ ના પ્રશ્નો સામેલ

પાઠ વાઈઝ અધ્યયન નિષ્પતિ પત્રક A માં સામેલ છે.

ઓર્ડર કરવા પર હાર્ડ કોપીમાં તમને ઘરે પ્રાપ્ત થઇ જશે

રંગીન અને આકર્ષક પ્રિન્ટીંગ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ધોરણ ૭ અંગ્રેજી પત્રક A અને તેના અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત પ્રશ્નો પ્રથમ સત્ર”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shop
Sidebar
0 Cart
ધોરણ ૭ અંગ્રેજી પત્રક A અને તેના અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત પ્રશ્નો પ્રથમ સત્ર
100.00 Add to cart