૦ – zeelmeel.com પરથી અધ્યયન નિષ્પતિ આધારિત પ્રશ્નપત્ર કેવી રીતે ખરીદશો?

વિડીયો લીંક – https://youtu.be/aTETS9aGNqc

1 – zeelmeel.com પર એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવું? ખરીદી કેવી રીતે કરવી ?

વિડીયો લીંક – https://youtu.be/y6hB6jyG0-A

2 – ZeelMeel.com પર બીજીવાર લોગીન કેવી રીતે કરવું? | ખરીદેલી ફાઈલ બીજીવાર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી?

વિડીયો લીંક – https://youtu.be/u8mcMNRpqI0

3- zeelmeel.com પર ખરીદેલી ફાઈલ ને શરુ કરવા એક્ટીવેશન ટોકન કઈ રીતે બનાવશો? | ખરીદેલી ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો.

વિડીયો લીંક – https://youtu.be/ZCqFBvPhvUs

4- zeelmeel.com પરથી ખરીદેલી ફાઈલથી પરિણામ પત્રક કેવી રીતે બનાવશો? સંપૂર્ણ સમજ | આ ફાઈલની વિશેષતા

વિડીયો લીંક – https://youtu.be/aSFA-gUBBec

5- zeelmeel.com પર ખરીદેલી ફાઈલ સેવ કેવી રીતે કરશો? | આ વિડીયો ખાસ જુઓ

વિડીયો લીંક – https://youtu.be/X6_Hy5FVomk

Shop
Sidebar
0 Cart